JBTA® / TEAMDIAMANTEN®:

Certificering: MSCEIT


Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) er den første færdighedsbaserede test, der måler emotionel intelligens. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning i og viden om emotionel intelligens. Den er empirisk underbygget og måler på fire facetter af emotionel intelligens: Evnen til identificering, anvendelse, forståelse og håndtering af emotioner.

BRØGGER Erhvervspsykologer tilbyder i samarbejde med Hogrefe Psykologisk Forlag et to dages certificeringsprogram for dig, som ønsker at arbejde med MSCEIT i din virksomhed eller som konsulent. Som en del af kurset kommer du til at lære om dine egne emotionelle kompetencer, og om hvordan du kan bruge MSCEIT i udvælgelse, lederudvikling, coaching, kompetence- og organisationsudvikling.

Klik her for mere information om MSCEIT testen.

Kurset omfatter:

 • Indførelse i emotionsbegrebet og dets betydning for menneskelig evolution
 • Udvikling af begrebet emotionel intelligens - baggrund og historie.
 • Udvikling af MSCEIT testen
 • Administration af testen
 • Tolkning af resultater
 • Konstruktiv tilbagemeldingstræning
 • MSCEIT anvendelsesområder
 • Statistik
 • Testens validitet og reliabilitet
 • Etik

Kursusudbytte:

Der formidles information og viden om hvordan MSCEIT testen kan anvendes på en ansvarsfuld og effektiv måde. Den enkelte bliver certificeret bruger, hvilket betyder at der opnås rettighed til at købe testen hos Hogrefe Psykologisk Forlag.

Kursusleder:

Lene Bohnsen, autoriseret psykolog (cand. paed. psych.) eller
Bent Brøgger, psykolog (cand. psych.)
Begge er formelt mastercertificerede (Train The Trainer) af David Caruso for den internationale MSCEIT distributør MHS, Canada.

Deltagerkrav:

Kompetencekrav til deltagernes uddannelsesmæssige baggrund og erfaringer.

Certificeringsforudsætninger:

 • Aktiv deltagelse på kursets 2 dage.
 • Bestået skriftlig eksamen.
 • Demonstreret kompetence i fortolkning samt feedback af MSCEIT testen
 • Rapportskrivning 2 stk., som skal godkendes

Pris:

Kr. 17.500,- ekskl. moms (åbent kursus).

Forløb:

 • Undervisning/træning i to moduler, 1 + 1 dag. Den anden dag afholdes ca. 6 uger senere.
 • Dag 1: 9.00 - 16.00
 • Dag 2: 9.00 - 15.00

Kursusmateriale:

 • MSCEIT Manual - Dansk vejledning
 • Bogen: "The Emotionally Intelligent Manager" af David Caruso og Peter Salovey
 • Kursusringbind med dokumentation
 • Egen MSCEIT test
 • 2 stk. MSCEIT tests til træningsbrug

Kursustidspunkt: 

 • Certificeringskurser arrangeres efter nærmere aftale.
 • Ring og lad os få en snak om hvor, hvornår, hvor mange m.v.