JBTA® / TEAMDIAMANTEN®:

Workshops


Spot typen – tal sproget
Kommunikation og Jungs typologi
 
Baggrund:

Kommunikation er den nøgle, der binder os sammen som mennesker, men kan også være det tveæggede sværd, der skaber uenighed og konflikt. Vi har igennem årene, og vores arbejde med typologien, set et utal af situationer, hvor vores måde at kommunikere på som forskellige typer har skabt såvel forståelse som vrede og splid. Vi tror på, at vi, med bevidstheden om typesprog, vil kunne løfte den mellemmenneskelige kommunikation op på et mere effektivt og rummeligt niveau. 

Formål:

Workshoppen har til formål at demonstrere, hvordan man med baggrund i typologien og sin kommunikation i hverdagen kan brænde tydeligere igennem ved at tilpasse sit budskab til modtageren. 

Målgruppe:

Typecertificerede, som ønsker at opnå indsigt i, hvordan typologien med fordel kan anvendes i kommunikative processer.
Alle, der arbejder med salg, samt ledere, medarbejdere, coaches, HR-konsulenter og selvstændige konsulenter.

Varighed:

Workshoppen strækker sig over en dag. Vi starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.30.

Proces:

Dagen vil være opbygget som en vekselvirkning mellem teoretiske indlæg, dialog, øvelser, cases og analyse af egen kommunikationsstil i sammenhæng med type. Vi træner i at identificere forskellige typesprog ved hjælp af DVD med professionelle skuespillere.

Workshopmateriale:

Som materiale vil vi primært anvende vores nye hæfte: "Spot typen – tal sproget", som indeholder såvel teori, modeller, cases, øvelser som anvisninger til, hvordan du mest hensigtsmæssigt får dit budskab igennem til de 16 forskellige typer.

 

Beskrivelse:

”Enhver fugl synger med sit næb”, det samme kan man sige om de 16 typer i Jungs typologi. Når vi kommunikerer, får vi sagt mangt og meget, og en del har intet med typologien at gøre, men en meget væsentlig del af det sagte former sig i mønstre og udgør vores typesprog.

Hvor mange gange har vi ikke stået overfor en kunde, en kollega eller anden samarbejdsparter og anstrengt os for at tale klart og tydeligt og alligevel blive misforstået?

De fleste mennesker klarer at tale flere typesprog, men vil mere naturligt tale ét sprog fremfor andre. Så hvis vi ønsker at blive bedre til at tale andre sprog end vores foretrukne, må vi lære at differentiere sprogene og nuancerne fra hinanden.
 
I workshoppen har vi fokus på:
 

 • Sammenhængen mellem kommunikation og typologien.
 • De grundlæggende typesprog og deres klangbunde.
 • Hvad er min kommunikationsstil?
 • Sammenhængen mellem kropssprog og typologiens præferencer.
 • Hvordan kan jeg bestemme andres type ved at lytte og iagttage?
 • Hvordan kan de 16 typer hver især justere deres kommunikation, så de optimerer deres budskaber?
 • Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg kommunikerer med bestemte typer?
 • Kommunikationsprocessen og dens strategiske betydning og tilrettelæggelse.


Deltagerforudsætninger:

 • Certificering i typologien (JBTA®, MBTI, eller JTI).
 • Praktisk erfaring med typologien.
 • Kendskab til og forståelse af typedynamikken. Dvs. at man med en vis hurtighed og sikkerhed kan opstille de forskellige typers hierarki.

Stab:

Cand.pæd.psych.aut. Lene Bohnsen
Cand.psych. Bent Brøgger

Deltagerantal:

Max. 8 deltagere.

Pris:

Pris for workshoppen kr. 4.985,- eks. moms. Kaffe, te og frokost er inkluderet.

 • 1 hæfte af ”Spot typen – tal sproget” af Bent Brøgger og Lene Bohnsen er inkluderet.

Aktuelle datoer og tilmelding:

Klik her.


Stress, coping og type

 

Baggrund:

Vi har gennem personlige erfaringer med arbejdsrelateret stresscoaching over flere år, hvor typologien har været en central del, opbygget stor erfaring med, hvordan typologien kan hjælpe til at forklare stresstilstande og bidrage til at cope med den belastende situation.


Formål:

Workshoppen har til formål at demonstrere, hvordan man kan anvende typologien i arbejdet med at forebygge og afhjælpe arbejdsrelateret stress.

Målgruppe:

 • Alle typecertificerede, som ønsker at vide mere om sammenhængen mellem stress og typologien.
 • HR-konsulenter, selvstændige konsulenter, coaches og ledere, som ønsker at arbejde stressforebyggende med udgangspunkt i typologien.
 • Psykologer, coaches, rådgivere og stressbehandlere, som arbejder direkte med stressramte personer.

Varighed:

Workshoppen strækker sig over en dag. Vi starter kl.9.00 og slutter kl.17.00.

Proces:

Dagen vil være opbygget som en vekselvirkning mellem teoretiske indlæg, dialog, øvelser, analyse af egen situation og type.

Workshopmateriale:

Som materiale vil vi primært anvende vores nye hæfte: "Stress, coping og type", som indeholder såvel teori, modeller, matrix, øvelser som vores "best practice" metode.

 

Beskrivelse:

Vi vil alle have forskellige oplevelser af, hvad der presser os. Stress handler derfor til dels om individuel sårbarhed og belastning, selv om der kan opridses en lang række fællesnævnere, som kan beskrives ved hjælp af typologien.

Vi møder alle modgang, forhindringer, problemer og udfordringer, og vi har alle brug for at cope. Uanset om copingen omfatter en mere eller mindre hensigtsmæssig strategi, er det et menneskeligt vilkår at cope, men vil vil som mennesker typisk vælge forskellige copingstrategier til at håndtere samme situation.

Vi har oplevet, at foretrukne måder at cope på et stykke hen af vejen afspejler forskellige typer, hvorfor vi har fundet det nyttigt at koble fænomenerne for at skabe fokus på sammenhængen mellem stress, coping og typologi.

I workshoppen har vi fokus på:

 • Sammenhængen mellem stress, type og psykologisk balance.
 • Hvad trigger stress hos de 16 typer?
 • Hvordan reagerer de 16 typer på stress?
 • Stressprofiler for de 16 typer, med alarmsignaler, stressudtryk og indsatsområder.
 • Analyse af vilkår, krav og behov i egen arbejdssituation og sammenhængen til type.
 • Forholdet mellem hvad vi bekymrer os om, og hvad vi kan kontrollere.
 • Gennemgang af de 8 funktionsorienteringers forskelligartede betydning for stress.
 • Copingbegrebet: træk, stil, strategi og typologien.
 • Copingmodellen og arbejdet med genoprettelse af den typologiske balance.
 • Cases.

Deltagerforudsætninger:

 • Certificering i typologien (JBTA®, MBTI, eller JTI).
 • Anvendelse af typologien i praksis i et omfang, der svarer til minimum 25 tilbagemeldinger.
 • Kendskab til og forståelse af typedynamikken. Dvs. at man med en vis hurtighed  og med stor sikkerhed kan opstille de forskellige typers hierarki.

Stab:

Cand.pæd.psych.aut. Lene Bohnsen
Cand.psych. Bent Brøgger

Deltagerantal:

Max. 8 deltagere.

Pris:

Pris for workshoppen kr. 4.985,- eks. moms. Kaffe, te og frokost er inkluderet. 

 • 1 hæfte af ”Stress, coping og type” af Bent Brøgger og Lene Bohnsen er inkluderet.

Aktuelle datoer og tilmelding:

Klik her.