JBTA® / TEAMDIAMANTEN®:

EQ-i 2.0 og EQ 360°


Emotional Quotient – Inventory version 2.0

EQ-I testen blev lanceret i 1997 i sin første version og introduceret i Danmark i 2000. Siden starten har over 1 million mennesker fordelt på 66 lande og 45 forskellige sprog gennemført testen. Mange erfaringer er blevet samlet op gennem testens første 10 leveår, og MHS (Multihealth Systems Inc.) var i 2011 parat med en kraftigt revideret engelsksproget udgave af EQ-i testen. I Danmark har vi siden efteråret 2013 anvendt og certificeret i den dansksprogede version af den nye EQ-i version 2.0 i et samarbejde mellem Dansk Psykologisk Forlag og BRØGGER Erhvervspsykologer.

EQ-i 2.0 er en måling af de ”bløde” kompetencer i bl.a. ledelse, som mange gange i praksis bliver de ”hårde” kompetencer, og med et særligt fokus på emotionelle og sociale færdigheder.

EQ-i 2.0 modellen:

Testens opbygning

Testen består af 133 spørgsmål, der måler på en persons subjektive opfattelse af egen evne til at håndtere arbejdslivets og dagligdagens krav. EQ-i 2.0 har 3 analyseniveauer, fordelt i en 1-5-15 faktorstruktur.

1 Totalscore
5 Domænescorer
15 Subskalascorer

De 5 domæner og 15 subskalaer i EQ-i 2.0 er:

SELVOPFATTELSES faktorer

 • Selvaccept
 • Selvrealisering
 • Emotionel selvopmærksomhed

SELVFREMSTILLINGS faktorer

 • Emotionel udtryksform
 • Gennemslagskraft
 • Uafhængighed

 INTERPERSONELLE faktorer

 • Relationsevne
 • Empati
 • Social ansvarlighed

 BESLUTNINGSTAGNINGS faktorer

 • Problemløsning
 • Realitetstestning
 • Impulskontrol

 STRESSHÅNDTERINGS faktorer

 • Fleksibilitet
 • Stresstolerance
 • Optimisme

 

Hvordan visualiseres testresultatet?

Resultatet visualiseres i en grafisk fremstilling, som omfatter en total EQ værdi, samt de 5 domæneområder og de 15 subskalaer.

 

 

EQ-i 2.0 findes i fire varianter:

 • Arbejdspladsrapport (Opdelt i klient- og coachsektion)
 • Lederudviklingsrapport (Opdelt i klient- og coachsektion)
 • EQ360° rapport (Opdelt i klient- og coachsektion)
 • Grupperapport


Arbejdspladserapporterne er på dansk og med danske normer, mens EQ360° rapporten er på vej på dansk (forventes klar sommeren 2019).

 

Testtype

 • Test, som måler subjektiv opfattelse af egne emotionelle og sociale kompetencer.
 • Tid for udfyldelse: ca. 20 min.
 • Administration: elektronisk onlineversion.

 

Hvad kan EQ-i 2.0 anvendes til?

Alle, der arbejder med professionel personvurdering og udvikling af menneskeligt potentiale hos ledere og medarbejdere, kan få væsentligt udbytte af EQ-i 2.0. Testen anvendes bl.a. på følgende områder:

 • Coaching
 • Lederudvikling
 • Stresshåndtering
 • Kandidatbedømmelser
 • Personbeskrivelser
 • Udvælgelse
 • Karriereudvikling
 • Kompetenceudvikling
 • Teamudvikling


EQ360° graders måling med EQ-i 2.0

I den nye EQ-i 2.0 certificeringspakke bliver du nu også certificeret i anvendelse af værktøjet EQ 360°, som giver dig mulighed for at få andres, f.eks. medarbejderes, kollegers eller chefers vurdering af fokuspersonens EQ-i. De personer som inviteres ind til at give en vurdering af personens EQ-i, besvarer nøjagtigt de samme 133 items, som fokuspersonen selv besvarer ved udfyldelsen af egen test.


Certificering

Certificering foregår på et 2 dages klassemodul samt efterfølgende online-eksamen.
Certificering udbydes af BRØGGER Erhvervspsykologer
Se certificeringsdatoer


Uddannelseskrav

 • Kompetencekrav til uddannelsesmæssig baggrund og erfaringer
 • Obligatorisk certificeringskursus med afsluttende eksamen.