JBTA® / TEAMDIAMANTEN®:

Processer

Coaching

Vi arbejder med coaching som en udviklingsorienteret proces, der tager udgangspunkt i egne ressourcer og udviklingsområder i relation til den aktuelle udfordring. Coaching foregår som en række dialogbaserede møder, typisk 4-8 møder af ca. 90 min.'s varighed og med 2-3 uger imellem. Vi benytter blandt andet psykologiske test- og analyseværktøjer, afhængigt af det konkrete behov.
 
Coachingprocesser tager ofte udgangspunkt i et af følgende forhold:

 • Færdighedsudvikling (behov for at mestre bestemte kompetencer)
 • Præstationsudvikling (behov for at mestre bestemte situationer eller personer)
 • Eksistentiel afklaring (behov for at forstå min nuværende situation, og hvor jeg ser mig selv på længere sigt)


Vi arbejder ud fra en teoretisk forståelse, der placerer unik viden om personen hos personen selv, så vores opgave bliver at hjælpe personen til at lære, snarere end at lære vedkommende noget. Med andre ord: Vi stiller bare spørgsmålene; svarene regner vi med at få !

Coaching kan danne basis for følgende processer:

 • Lederudvikling
 • Personlig udvikling
 • Karriereudvikling
 • Stresshåndtering (Se nedenfor)

 


Teamtræning

Vi arrangerer teamtræningsforløb for såvel små som store grupper med deltagerantal fra 3 til 30 personer. Processerne strækker sig fra 1 dags forløb til modulopbyggede seminarer på 4-5 moduler. Egentlig teambuilding, som typisk foregår i grupper af 4-8 deltagere, vil oftest have en udstrækning på 3-4 moduler af hver 1-2 dages varighed. Det er også en mulighed at fokusere teamwork mere generelt f.eks. i regi af en hel afdeling og med et tidsmæssigt forløb på 1 eller 2 dage.

 • Teamets individuelle ressourcer

Vi udvikler forløbet i samarbejde med kunden og designer indhold og proces, så det matcher de eksisterende ønsker og behov. Vi har mange års erfaring med at planlægge og udføre teamtræningsprocesser og kan derfor anbefale bestemte fremgangsmåder. Vi anvender ofte C. G. Jungs typologi (klik her for at læse mere), hvor alle deltagere udfylder typeanalysen JBTA® (Jung Baseret Type Analyse) før selve seminaret. Teorien bag typologien præsenteres på en interaktiv måde i løbet af seminarets første dag. Formålet med at anvende typeanalysen er at sætte fokus på individuelle ligheder og forskelle blandt teammedlemmerne og derigennem bevidstgøre om gruppens forskellige ressourcer.

 • Teamets profil

Et andet naturligt trin i en teamudviklingsproces kan være at iagttage gruppens sammensætning og de teamroller, der eksisterer. Ved at benytte teamprofilværktøjet TeamDiamanten® (klik her for at læse mere) visualiseres gruppens balancer og ubalancer. Gruppen kan herefter målrette sin udviklingsproces.

 • Kombinationen af analyse og praktiske øvelser

Vi kan anbefale en kombination af teoretiske analytiske værktøjer med praktiske udendørs teamøvelser. Vores udvalg af øvelser bærer ikke præg af overlevelsesmæssig karakter, men er snarere enkle og praktiske samarbejdsøvelser uden brug af individuel fysisk styrke eller hurtighed.


Stresshåndtering

Vi møder alle modgang, forhindringer, problemer og udfordringer, og vi har alle brug for at skulle håndtere dem i dagligdagen. Vi vil som mennesker typisk vælge forskellige måder til at håndtere den samme situation. På samme måde vil vores oplevelse af, hvad der presser os, være forskellig. Stress handler derfor til dels om individuel sårbarhed og belastning. Vi arbejder derfor med udgangspunkt i din oplevelse og dit behov for at skabe en bevidsthed om, hvad der giver og tager energi, så du derved bliver i stand til at mærke dine personlige grænser, gerne før de bliver overskredet. Det vigtigste indsatsområde i forhold til at arbejde individuelt med stress er at have opmærksomhed på, hvad du fokuserer på i forhold til situationer, du møder, og hvordan du lærer at blive din egen styrmand frem for at lade dig drive for vejr og vind.

 • Individuelle forløb
 • Firmaaftaler

Vi tager imod medarbejdere, specialister, projektledere og ledere fra alle former for organisationer og yder en hurtig og målrettet indsats med henblik på at bringe den stressramte i balance igen. Vores stresssamtaleforløb strækker sig typisk over 5-8 samtaler af 1½ time pr. samtale og ofte med en opfølgningsamtale ca. 3 måder efter sidste samtale. Vi hjælper bedst den stressramte, hvis vi kontaktes hurtigst muligt.

 • Gruppeforløb

Vi arbejder forebyggende med at indføre deltagerne i en teoretisk forståelsesramme for hvad, der kan presse forskellige typer mennesker, og hvordan man kan arbejde med at skærpe sin opmærksomhed i forhold til at opdage stresssymptomer hos sig selv og andre. Vi indfører deltagerne i let anvendelige modeller, der kan hjælpe i både forebyggelse og arbejde med stress.

Se også workshop om "Stress, coping og type" - klik her.


Emotionel og social kompetenceudvikling

 • Individuelle forløb
 • Gruppeforløb

Konfliktløsning

 • Intervention og bearbejdning

Kommunikationstræning

 • Personlig kommunikationstil og strategi i forhold til Jungs typelogi (se under workshops)
 • Assertionstræning - personlig gennemslagskraft