JBTA® / TEAMDIAMANTEN®:

MSCEIT


Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test

Emotionel intelligens er essentiel for, at ledere, specialister og andre nøglemedarbejdere kan navigere i en verden af forskellige personligheder og opgaver.
Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) er den første færdighedsbaserede test, der måler emotionel intelligens. Det vil sige, at den måler, hvor godt testpersoner løser opgaver, der involverer emotionelle problemstillinger, i stedet for blot at spørge til, hvordan de subjektivt vurderer deres emotionelle kompetencer.
MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning i og viden om emotionel intelligens. Testen er empirisk underbygget og måler på fire facetter af emotionel intelligens: Evnen til  identificering, anvendelse, forståelse og håndtering af emotioner.

Testens opbygning

MSCEIT består af 141 opgaver, der objektivt måler emotionel intelligens og samtidig giver indsigt i, hvordan man løser problemer med og om emotioner.

MSCEIT har fire analyseniveauer:

  • Det overordnede niveau – total EIQ er det højeste abstraktionsniveau for emotionel intelligens.
  • Domæneniveauet er en underopdeling og differentiering af den totale EIQ i form af hhv. en erfaret og en strategisk emotionel intelligens.
  • Facetniveauet er et udtryk for de fire nævnte områderaf emotionel intelligens: Evnen til at identificere, anvende, forstå og håndtere emotioner. Dette analyseniveau kombinerer høj præcision med høj detaljeringsgrad.
  • Opgaveniveauet i MSCEIT er det laveste abstraktionsniveau  og viser mangfoldigheden i emotionel intelligens

 


De fire facetter:

  • Identificering af emotioner er den mest grundlæggende EI færdighed. Jo bedre du kan læse en situation emotionelt, jo bedre er du i stand til at reagere på den. Det er svært, hvis ikke umuligt at komme tilbage til udgangspunktet efter at have fejlfortolket emotionelle signaler. At basere sine handlinger på ukorrekt emotionel information er opskriften på en katastrofe.
  • Anvendelse af emotioner til at facilitere tænkning. Hvordan vi føler, har indflydelse på, hvordan vi tænker, så at kunne anvende eller frembringe emotioner refererer til at vide, hvilket humør der er bedst i forskellige situationer, og at kunne bringe sig i "rette stemning". Mere præcist gør denne evne dig i stand til at anvende dine emotioner til at forstærke det kognitive system (tænkning), og kan derfor udnyttes til mere effektiv problemløsning, logisk tænkning, beslutninger og kreative bestræbelser.
  • Forståelse af emotioner omhandler vores evne til at forstå den information, der er indeholdt i emotioner. Dette omfatter viden om "den emotionelle ordbog", herunder viden om enkle og sammensatte emotionelle udtryk, måder emotioner kan forbinde sig (vrede og afsky bliver til foragt), udvikle sig (fra irritation til vrede til raseri) og ændre sig over tid.
  • Håndtering af emotioner rummer evnen til at regulere følelser og stemninger i sig selv og andre. At håndtere emotioner indbefatter, at man er i stand til at være opmærksom på emotioner, adskille emotioner fra hinanden og sætte ord på sine emotioner. Man må tro på, at man i situationen kan forbedre eller ændre uhensigtsmæssige følelser ved at bruge forskellige strategier og vurdere, hvor effektive de er.


Klik her for info om certificering.